• Łatwy i szybki montaż
  • Nie wymaga konserwacji
  • Odporny na działanie grzybów, pleśni, wilgoci itp.
  • Łatwy w utrzymaniu czystości
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna i elastyczność paneli podstawowych systemu DS. uzyskana dzięki ich 10-cio komorowej konstrukcji
  • Komorowa konstrukcja paneli zwiększa izolacyjność cieplną budynku
  • Kompletny system zapewnia możliwość jego zastosowania przy dowolnym kształcie dachu lub ściany
  • Wysoka jakość elementów wykończeniowych znajduje zawsze najwyższe uznanie wykonawców
  • Wysoka odporność na działanie ognia – system OROBEL uzyskał klasyfikację NRO – nierozprzestrzeniający ognia
  • Do produkcji stosujemy najwyższej jakości surowce ( bez regranulatu )