Panele podstawowe i elementy wykończeniowe systemów OROBEL® należy składować i transportować pod zadaszeniem, ułożone na płaskim, stabilnym podłożu. Należy je przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. W czasie transportu ładunek powinien być unieruchomiony, a temperatura w czasie transportu i składowania nie powinna przekraczać +50°C .

W czasie przechowywania elementy okładziny powinny być układane w pozycji poziomej, w stosach o wysokości nie przekraczającej 2 m. Przechowywać zawsze pod zadaszeniem zabezpieczającym przed nasłonecznieniem i wpływem czynników atmosferycznych.