Wentylacja przestrzeni dachowej stosowana jest głównie w celu zapobieżeniu kondensacji pary wodnej. Dla zapewnienia właściwej wentylacji przestrzeni dachowej należy spełnić następujące warunki:

Sytuacja

Dach dwuspadowy o nachyleniu 15° lub więcej – bez izolacji

 

Wymagania*

Ciągła szczelina wentylacyjna o szerokości 10 mm ( lub ekwiwalent ) na całej długości podstrzesza.

UWAGA: dla dachów o nachyleniu większym niż 35° i/ lub przy większej rozpiętości dachu niż 10 m dodatkowo należy wykonać ciągłą (ekwiwalent ) szczelinę wentylacyjną na całej długości kalenicy.

Dach dwuspadowy izolowany o nachyleniu 15° lub więcej

Ciągła szczelina wentylacyjna o szerokości 25 mm ( ekwiwalent ) na całej długości podstrzesza oraz dodatkowo szczelina wentylacyjna o szerokości 5 mm w kalenicy. Należy również pozostawić wolną przestrzeń ( min. 50 mm ) pomiędzy izolacją i pokryciem dachu.

UWAGA: stosując panele wentylacyjne występujące w systemach OROBEL DS uzyskujemy szczelinę wentylacyjną o powierzchni 18.000 mm² na 1 metr bieżący tego panelu.

* wymagania podano wg. Brytyjskich przepisów Budowlanych i normy BS 5250.